Aarsleff-Hulín s.r.o.

Aarsleff

Systém kompletného riešenia, opráv a rekonštrukcií potrubných rozvodov bez výkopových prác spôsobom priaznivým pre životné prostredie.

Relining

Relining je bezvýkopová technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie.

Reduct - liner®

Je bezvýkopová vťahovacia technológia na opravu potrubia, rekonštrukcia a sanáciu, kde sa do pôvodného potrubia vtiahne potrubie tej istej dimenzie.

čistenie potrubia

Čistenie

zoškrabaním tvrdých inkrustov a usadenín pomocou špeciálnych oceľových škrabiek a dočistením pomocou gumových stieračov

tv monitoring

TV monitoring

Pomocou diaľkovo ovládaných priemyselných kamier od firmy JT Elektronik je možné zistiť technický stav potrubia.

Oprava zaústenia prípojok v kanalizácií

Oprava zaústenia prípojok v kanalizácií je vykonávaná pomocou špeciálneho robota, ktorý je diaľkovo ovládaný a kontrolovaný pomocou TV kamery.

Frézovanie

Problém pevných nečistôt v potrubiach, prípadne presadených prípojok do kanalizácie alebo otvárania stávajúcich prípojok po oprave, rekonštrukcii a sanácii vložkovaním riešia mobilné roboty.

Sanácia šácht

Na sanáciu, opravu a rekonštrukciu šácht, ktoré majú poškodené dná alebo steny, používame cementy a ostatnú chémiu od firiem Mapei a Ergelit podľa druhu kanalizácie.

zvaranie potrubia

Zváranie PE potrubí a tvaroviek

Štandardne ponúkame a vykonávame zváranie PEHD, PP a PVDF potrubia. Tlakové potrubie zvárame systémom na tupo a elektrofúzne.

berstlining aarsleff

Berstlining

Metóda Berstlining patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie pre opravu, rekonštrukciu či sanáciu potrubia.

Tlakové skušky

V rámci kontroly pôvodného, resp. nového potrubia, ponúkame a zároveň vykonávame tlakové skúšky vodovodných potrubí.

Beziskrové rezanie oceľových potrubí

Beziskrové rezanie oceľových potrubí vykonávame všade tam, kde je nebezpečenstvo výbuchu pri demontáži oceľového potrubia.

Poradenská služba

Naša spoločnosť v snahe čo najlepšie uspokojiť potreby zákazníka, vykonáva komplexne všetky činností spojené s odstránením problému.

meranie tesnosti potrubi

Meranie tesností potrubí

vykonáva ich kvalifikovaný pracovník vodou alebo vzduchom univerzálnym skúšobným zariadením SKLARZ MASTERTEST

Meranie prietokového množstva kvapalín

vykonávame ho ultrazvukovým prietokomerom VHQ 500-SP (pracuje na princípe merania rýchlosti a zatopenej plochy)