Aarsleff-Hulín s.r.o.

Aarsleff-Liner CIPP

Systém kompletného riešenia, opráv a rekonštrukcií potrubných rozvodov bez výkopových prác spôsobom priaznivým pre životné prostredie.

blue light

BlueLight

BlueLight je bezvýkopová technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu kanalizačného potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové.

Relining

Relining je bezvýkopová technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie.

Reduct - liner®

Je bezvýkopová vťahovacia technológia na opravu potrubia, rekonštrukcia a sanáciu, kde sa do pôvodného potrubia vtiahne potrubie tej istej dimenzie.

berstlining aarsleff

Berstlining

Metóda Berstlining patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie pre opravu, rekonštrukciu či sanáciu potrubia.

Primus Line

Primus Line

Jedinečný produkt Primus Line, ktorý sa využíva na opravu potrubí pre pitnú vodu, technologickú vodu, plynu a na potrubia pre ropné produkty.

čistenie potrubia

Čistenie

zoškrabaním tvrdých inkrustov a usadenín pomocou špeciálnych oceľových škrabiek a dočistením pomocou gumových stieračov

tv monitoring

TV monitoring

Pomocou diaľkovo ovládaných priemyselných kamier od firmy JT Elektronik je možné zistiť technický stav potrubia.

Oprava zaústenia prípojok v kanalizácií

Oprava zaústenia prípojok v kanalizácií je vykonávaná pomocou špeciálneho robota, ktorý je diaľkovo ovládaný a kontrolovaný pomocou TV kamery.

Sanácia šácht

Na sanáciu, opravu a rekonštrukciu šácht, ktoré majú poškodené dná alebo steny, používame cementy a ostatnú chémiu od firiem Mapei a Ergelit podľa druhu kanalizácie.

zvaranie potrubia

Zváranie PE potrubí a tvaroviek

Štandardne ponúkame a vykonávame zváranie PEHD, PP a PVDF potrubia. Tlakové potrubie zvárame systémom na tupo a elektrofúzne.

meranie tesnosti potrubi

Meranie tesností potrubí

vykonáva ich kvalifikovaný pracovník vodou alebo vzduchom univerzálnym skúšobným zariadením SKLARZ MASTERTEST

Tlakové skušky

V rámci kontroly pôvodného, resp. nového potrubia, ponúkame a zároveň vykonávame tlakové skúšky vodovodných potrubí.

Frézovanie

Problém pevných nečistôt v potrubiach, prípadne presadených prípojok do kanalizácie alebo otvárania stávajúcich prípojok po oprave, rekonštrukcii a sanácii vložkovaním riešia mobilné roboty.

Poradenská služba

Naša spoločnosť v snahe čo najlepšie uspokojiť potreby zákazníka, vykonáva komplexne všetky činností spojené s odstránením problému.