Aarsleff-Hulín s.r.o.

Aarsleff

Systém kompletného riešenia, opráv a rekonštrukcií potrubných rozvodov bez výkopových prác spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Insituform je prvá originálna a najdlhšie používaná technológia CIPP (cured in place pipe) vo svete. Princíp spočíva v tom, že so zvoleným typom umelej živice naimpregnovaný „rukáv“ zo syntetickej plsti je pomocou hydrostatického tlaku vody alebo pomocou stlačeného vzduchu natesno vtlačený k vnútornej strane opravovaného potrubia a následne vytvrdený na samonosné potrubie bez spojov. Vznikne tzv. „rúra v rúre“. Je použiteľný na všetky profily potrubí (kruhový, vajcový, tlamový a pod.). Používa sa na priemery potrubí od DN 100 po DN 2400 mm v dĺžkach úsekov v jednom ťahu až do 500 m.

Univerzálnosť technológie Aarsleff spočíva v tom, že je možné ju použiť na rozvody vody, ako aj pre kanalizačné potrubia vrátane agresívnych kanalizácií chemického priemyslu.