Aarsleff-Hulín s.r.o.

BlueLight

BlueLight je bezvýkopová technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu kanalizačného potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové.

Technológia BlueLight je najnovšia generácia sanovania kanalizačných potrubí, ktorá využíva na vytvrdzovanie rukávou LED lampy.

Vďaka tejto metóde sa dokáže sanované potrubie opraviť oproti tradičným metódam( vytvrdzovanie rukáva pomocou vody, pary alebo UV-lampám) o 2x-5x rýchlejšie – závisí od dĺžky, priemeru, hrúbky steny nového rukáva a sily použitých LED lámp.

V momentálnej fáze dokážeme opravovať potrubia od priemeru DN70 až DN400, v jednom zaťahovaný až do 50m. Výnimočnosť tejto metódy spočíva v tom, že dokáže opravovať potrubia a prechádzať nimi až do uhla 90°.

Vďaka týmto vlastnostiam je produkt primárne určený na opravu kratších úsekov, kanalizačných prípojok, cestných a dažďových vpustí a taktiež stupačiek v budovách a obytných domoch.

Prednosti:
• ochrana životného prostredia
• krátka doba opravy
• možnosť prekonávať kolená a odbočky až do 90°