Aarsleff-Hulín s.r.o.

Sanácia šácht

Na sanáciu, opravu a rekonštrukciu šácht, ktoré majú poškodené dná alebo steny, používame cementy a ostatnú chémiu od firiem Mapei a Ergelit podľa druhu kanalizácie. V šachtách so po vyčistení a odstránení zvetralých častí klasickým murárskym spôsobom nanášajú príslušné zmesi, dná sa upravia podľa potreby a ošetria chemickým náterom, prípadne obkladom.