Aarsleff-Hulín s.r.o.

Čistenie

Mechanické

  • zoškrabaním tvrdých inkrustov a usadenín pomocou špeciálnych oceľových škrabiek a dočistením pomocou gumových stieračov

Mechanické

  • pomocou kombinovaných špeciálnych tlakovo – sacích vozidiel firmy Kroll s výkonom čerpadla 350 l/min a 15,0 MPa, sacím výkonom 1700 m3/hod a objemom cisterny 13 m3.
    štandardná dĺžka čistených úsekov je do 120 m. Ako prídavné zariadenia sa používajú rôzne druhy fréz, rezačov koreňov (na odstránenie rôznych tuhých nečistôt, vyliateho betónu v hrdlách, koreňových systémov a pod.)

Mechanické čistenie

Čistenie tlakom vody