Aarsleff-Hulín s.r.o.

PORADENSKÁ SLUŽBA V OBLASTI BEZVÝKOVOPÝCH TECHNOLÓGIÍ

Naša spoločnosť v snahe čo najlepšie uspokojiť potreby zákazníka, vykonáva komplexne všetky činností spojené s odstránením problému.

Do týchto činností patrí:
– poradenstvo
– návrh optimálneho riešenia a spôsob realizácie
– cenová ponuka
– návrh zmluvy
– inžinierska činnosť
– realizácia
– odovzdanie stavby

Všetky tieto činnosti sa snažíme vykonávať samostatne bez zbytočnej asistencie zákazníka. Záleží nám na spokojnosti zákazníka s tým, že chceme vytvárať predpoklady pre budúcu spoluprácu.