Aarsleff-Hulín s.r.o.

Relining

Bezvýkopové technológie

Relining je bezvýkopová technológia na opravu, rekonštrukciu a sanáciu potrubia, kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie. Dimenzie vťahovaných potrubí sú dané výrobným programom jednotlivých potrubí, cca od DN 50 až po DN 2000 a príslušného tlakového stupňa podľa potreby (PN4, PN6, PN10, PN16). Dĺžky vopred pozváraných zaťahovaných úsekov môžu byť až do 1000 m. Najčastejšie používané potrubie je plastové potrubie. Za pomerne veľmi krátky časový úsek je plnohodnotne obnovený potrubný systém v pôvodnej trase potrubia bez veľkého zásahu do životného prostredia.

Pre opravu technológiou Relining je potrebné vopred zabezpečiť štartovacie, cieľové a montážne stavebné jamy. Tieto slúžia pre demontážne a montážne práce s pôvodným a následne novým potrubím. Samotné vložkovanie, resp. zaťahovanie vykonávame pomocou ťažných zariadení, s ťažnou silou 5 t, 10 t, 20 ton a 40 ton. V miestach prípojok musí byť zrealizovaná montážna jama, v ktorej po vyvložkovaní hlavnej trasy je vykonané dopojenie prípojky na nové potrubie.

Pôvodné potrubie pred samotným vložkovaním je mechanicky vyčistené a zbavené nežiaducich prekážok. Technický stav vnútornej časti potrubia je skontrolovaný TV kamerou a priechodnosť potrubia etalónom, resp. kalibrom.