Aarsleff-Hulín s.r.o.

Primus Line

Naša spoločnosť začala od roku 2021 spolupracovať s firmou Rädlinger Primus Line GmbH z Nemecka a na slovenský trh prinášame exkluzívne – jedinečný produkt Primus Line, ktorý sa využíva na opravu potrubí pre pitnú vodu, technologickú vodu, plynu a na potrubia pre ropné produkty.

Metóda opravy a zaťahovanie nového potrubia do už jestvujúcich systémov je obdobná ako pri reliningu avšak so svojimi špecifickými vlastnosťami má výhody pri určitých typoch projektov ako sú napríklad zhybky alebo trasy kde nie je možné vykopať oblasti kde sa nachádzajú kolená – a to vďaka svojej jedinečnej flexibilite.

Výhody
Ako sme už spomínali – vďaka flexibilite a technologickému postupu – použitie Primus Line prináša nasledovné výhody:

 1. Redukuje použitie ťažkých strojov
 2. Kratšia doba inštalácie vďaka dlhým opravovaným úsekom
 3. Menšie montážne jamy
 4. Schopnosť prechádzať cez kolená a oblúky
 5. Zdokonalená schopnosť prepravovať médium
 6. Bez korózie

Technická špecifikácia
Produkt Primus Line sa používa pri priemeroch od DN150 až DN500 s maximálnych tlakom do 40 barov. Maximálna dĺžka opravovaného úseku v jednom celku je až do 2000m.
Materiál

Primus Line má vysokú flexibilitu a nízku hmotnosť materiálu so silou odolnosti rovnakej ako oceľová rúra. Tieto parametre sú možné dosiahnuť iba vďaka použitiu DuPont Kevlarovým vláknam, ktoré sú všité do PE materiálu.

Pracovný postup

 1. Odstavenie pôvodného potrubia, zriadenie stavebnej jamy, výrez a vypustenie vody z potrubia
 2. Kontrola potrubia TV kamerou a následná analýza videozáznamu
 3. Vloženie pomocného lana prostredníctvom kamery alebo pomocou tlačného pera
 4. Mechanické vyčistenie pôvodného potrubia použitím oceľových škrabiek a gúm
 5. Vtiahnutie rukáva Primus Line do pôvodného potrubia
 6. Montáž konektora uchyteného na pôvodné potrubie
 7. Tlaková skúška
 8. Dopojenie rekonštruovaného potrubia do potrubnej siete a uvedenie do prevádzky
 9. Uzavretie stavebných jám