Aarsleff-Hulín s.r.o.

TV monitoring

Pomocou diaľkovo ovládaných priemyselných kamier od firmy JT Elektronik je možné zistiť technický stav potrubia a kanalizácie od priemeru DN 80 až po priechodné profily do vzdialenosti 300 m, presne definovať charakteristiku poškodenia a vykonať analýzu a rozsah poškodenia. Obraz s vysokým rozlíšením je nahrávaný na záznam a všetky zistené údaje sú zapisované priamo do záznamu a evidované v počítači. Výstupným produktom TV kontroly je digitálny nosič a správa z TV – monitoringu s popisom jednotlivých porúch, poškodenia a závad so staničením v metroch. Súčasťou sú aj farebné fotografie miest, kde boli zistené vážne závady, poruchy a poškodenia potrubia.

Ďalšou činnosťou vykonávanou záznamovým zariadením je možnosť merania spádu kanalizácie od DN 250 vyššie.