Sanácia šácht

E-mail Print PDF

Na sanáciu, opravu a rekonštrukciu šácht, ktoré majú poškodené dná alebo steny, používame cementy a ostatnú chémiu od firiem Mapei a Ergelit podľa druhu kanalizácie. V šachtách so po vyčistení a odstránení zvetralých častí klasickým murárskym spôsobom nanášajú príslušné zmesi, dná sa upravia podľa potreby a ošetria chemickým náterom, prípadne obkladom. 

  

 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou