Berstlining

Print

Metóda Berstlining patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie pre opravu, rekonštrukciu či sanáciu potrubia. Princíp technológie spočíva z mechanického rozrušenia pôvodnej opravovanej rúry a jej vytesnenia do zeminy. Súčasne prebieha proces vťahovania nového potrubia, ktoré je tej istej dimenzie, resp. väčšej.

Základným zariadením je hydraulický pohon a ťažná hlava, ktorá sa skladá z nožovej časti a rozširovanej – vytesňovacej časti. Pohyb ťažnej hlavy je zabezpečený oceľovými tyčami.

Problém

-       netesné a staticky nevyhovujúce potrubie

-       nedostatočná kapacita, resp. poddimenzovanie potrubia pre nové potreby 

Riešenie

-       vtiahnutie nového, staticky samonosného potrubia, uchyteného na konci rozšírenej časti ťažnej hlavy, do starého – nožovou hlavou rozrušeného a do bokov vytesneného pôvodného potrubia

 Prednosti

-       ochrana životného prostredia

-       plynulosť dopravy pri výstavbe

-       krátka doba výstavby

-       nižšie náklady oproti klasickým výkopovým technológiám

-       zväčšenie priemeru o jednu, resp. dve dimenzie oproti pôvodnému potrubiu

-       voľba použitého vťahovaného materiálu podľa potreby

 Výsledok

-       nové potrubie, staticky samonosné, rovnakej resp. väčšej dimenzie 

Pracovný postup

-       zriadenie štartovacej a cieľovej jamy v pôvodnej trase potrubia vo vzdialenosti do 150 m

-       rozrušenie a vytesnenie starého potrubia do zeminy a zároveň vtiahnutie nového potrubia

-       dopojenie, odskúšanie a sprevádzkovanie trasy

 

Technológiu Berstlining je možné použiť pre potrubia s médiom odpadová, pitná a úžitková voda, plyn a iné médiá.

Dimenzia vťahovaného potrubia je od DN 80 do DN 500, v ojedinelých prípadoch do DN 600.

Video galéria: