AARSLEFF Hulín® , s. r. o.

Vám ponúka nasledujúce produkty: 

 

AARSLEFF

Systém kompletného riešenia sanácie potrubných rozvodov bezvýkopových prác spôsobom priaznivých pre životné prostredie. Aarsleff je prvá originálna a najdlhšie používaná technológia CIPP (cured in place pipe) vo svete. Princíp spočíva v tom, že so zvoleným typom umelej živice naimpregnovaný "rukáv" zo syntetickej plsi je pomocou hydrostatického tlaku vody alebo pomocou stlačeného vzduchu natesno vtlačený k vnútornej strane sanovaného potrubia a následne vytvrdený na samonosné potrubie bez spojov. Vznikne tzv. "rúra v rúre".   Čítaj viac
 

RELINING

Relining je bezvýkopová technológia kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie. Dimenzie vťahovaných potrubí sú dané výrobným programom jednotlivých potrubí, cca od DN 50 až po DN 2000 a príslušného tlakového stupňa podľa potreby. Dĺžky vopred pozváraných zaťahovaných úsekov sú až do 700m. Najčastejšie používané je HDPE potrubie. Za pomerne veľmi krátky časový úsek je plnohodnotne obnovený potrubný systém v pôvodnej trase potrubia bez veľkého zásahu do životného prostredia.   Čítaj viac
 

REDUCT - LINER®

Je bez výkopová vťahovacia technológia, kde sa do pôvodného potrubia vtiahne potrubie rovnakého vonkajšieho priemeru, ako je vnútorný priemer sanovaného potrubia. Tzn., že medzi starou a novou rúrou nevznikne voľný medzipriestor. Realizuje sa pomocou zariadenia, ktoré redukuje vonkajší priemer vťahovanej PEHD rúry na priemer menší ako je svetlosť pôvodnej sanovanej rúry. Ťahá sa cez redukčný člen pomocou výkonných navijakov a po prechode touto redukciou sa priemer HDPE potrubia zmenší tak, aby sa dalo zatiahnúť do pôvodnej rúry.   Čítaj viac
 

ČISTENIE

mechanické - Zoškrabaním tvrdých inkrustov a usadenín pomocou špeciálnych oceľových škrabiek a dočistením pomocou gumových stieračov.
vodou - Pomocou kombinovaných špeciálnych tlakovo-sacích vozidiel firmy Kroll s výkonom čerpadla 350l/min a 15,0 MPa, sacím výkonom 1700m3/hod.    Čítaj viac
 

TV MONITORING

Pomocou diaľkovo ovládaných priemyselných kamier od firiem IBAK a JT Elektronik je možné zistiť technický stav potrubného systému od priemeru DN 80 až po priechodné profily do vzdialenosti 250m, presne definovať charakteristiku poškodenia a vykonať analýzu a rozsah poškodenia. Obraz s vysokým rozlíšením je nahrávaný na záznam a všetky zistené údaje sú zapisované priamo do záznamu a sú evidované v počítači. Výstupným produktom TV kontorly je DVD nosič a správa z kontorly s popisom jednotlivých závad so staničením v metroch. Súčasťou sú aj farebné fotografie miest, kde boli zistené vážne závady.   Čítaj viac

 

OPRAVA ZAÚSTENIA PRÍPOJOK V KANALIZÁCIÍ

Je vykonávaná pomocou špeciálneho robota, ktorý je diaľkovo ovládaný a kontorlovaný pomocou TV kamery. Vopred pripravený klobúčik zo syntetickej plsti sa naimpregnuje živicami, nasadí sa gumový tesniaci kus, ktorý je súčasťou robota. Tento sa osadí do prípojky a tesniaci sa nafúkne stlačeným vzduchom. Tým sa docieli pritlačenie celého "klobúčika" na steny kusprípojky a hlavného kanála, kde sa následne prilepí a vytvrdne. Po stvrdnutí sa tesniaci kus sfúkne a vytiahne z prípojky. Dĺžka takto vysanovanej časti prípojky je cca 20cm. Výsledkom tejto opravy je tesné prepojenie hlavnej kanalizácie s prípojkou.   Čítaj viac

 

FRÉZOVANIE

Problém pevných nečistôt v potrubiach, prípadne presadených prípojok do kanalizácie alebo otvárania stávajúcich prípojok po sanácii vložkovaním riešia mobilné roboty (pneumatické alebo hydraulické). Sú ovládané pomocou priemyselných mobilných TV kamier.   Čítaj viac

 

SANÁCIA ŠÁCHT

Na sanáciu šácht, ktoré majú poškodené dná alebo steny používame cementy a ostatnú chémiu od firmy Mapei alebo Ergelit podľa druhu kanalizácie. V šachtách sa po vyčistení a odstránení zvetralých častí klasickým murárskym spôsobom nanášajú príslušné zmesi, dná sa upravia podľa potreby a ošetria chemickým náterom, prípadne obkladom.   Čítaj viac

 

ZVÁRANIE PE POTRUBÍ A TVAROVIEK

Na zváranie potrubí a tvaroviek do Da 500 (segmentové kolená a T-kusy) z PE materiálov využívame zváračky na tupo od firmy Widos a Gerog Fischer.   Čítaj viac

BERSTLINING

Metóda Berstlining patrí medzi rozrušovacie bezvýkopové technológie. Základným zariadením je zeminu vytesňujúce kladivo tzv. raketa, ktorá sa skladá z nožovej hlavy, úderného pneumatického piestu vo vnútri rakety a rozšírená časť telesa rakety. Pohyb rakety je zabezpečený náporovou energiou pneumatického piestu a ťažnou silou lana v osi potrubia, ktorá je zabezpečená špeciálnymi ťažnými navijákmi.   Čítaj viac

 

 

 

 

 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou