PORADENSKÁ SLUŽBA V OBLASTI BEZVÝKOVOPÝCH TECHNOLÓGIÍ

Naša spoločnosť v snahe čo najlepšie uspokojiť potreby zákazníka, vykonáva komplexne všetky činností spojené s odstránením problému.

Do týchto činností patrí:
- poradenstvo
- návrh optimálneho riešenia a spôsob realizácie
- cenová ponuka
- návrh zmluvy
- inžinierska činnosť
- realizácia
- odovzdanie stavby

Všetky tieto činnosti sa snažíme vykonávať samostatne bez zbytočnej asistencie zákazníka. Záleží nám na spokojnosti zákazníka s tým, že chceme vytvárať predpoklady pre budúcu spoluprácu.

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou