O nás

Aarsleff Hulín® s.r.o.

Dňom 1.10.2013 došlo k zmene názvu spoločnosti – Aarsleff Hulín s.r.o.

Dôvodom tejto zmeny je 100% vlastníctvo podielov v našej materskej firme – tieto podiely prevzala spoločnosť Per Aarsleff A/S z Dánska (dovtedy vlastnila 50%).

Spoločnosť Per Aarsleff A/S je činná v oblasti bezvýkopových technológií v rámci celej Európy. S viac ako 500 zamestnancami dosahuje ročné obraty cez 200 miliónov Eur.

Aarsleff Hulín s.r.o. je moderná spoločnosť, využívajúca najnovšie poznatky a metódy opráv kanalizačných potrubí, stôk, vodovodov a plynovodov.

Na Slovensku pôsobíme od roku 1993 a máme okolo 30 zamestnancov. Taktiež pôsobíme v Maďarsku a v Čechách.

Predmetom našej činnosti je sanácia potrubí - špeciálny segment stavebníctva – bezvýkopové opravy a rekonštrukcie potrubí.

Rukávové technológie:     

- vytvrdzované vodou alebo parou (používame tkaný filc)

- vytvrdzované UV – lampami (používame GFK – rukáv zo sklených vlákien)

- short - liner

HDPE technológie:

                        - Relining

                        - Reduct – liner

                        - Berstlining             

Charakteristickým znakom používania týchto metód sú opravy potrubí v priemyselných aglomeráciách, historických častiach miest, v nedostupných terénoch, jednoducho všade tam, kde nie je možné realizovať výkop a vykonať pokládku nového potrubia.

Naše metódy sú rýchle, bez rozkopávok a dokonca zlepšujú doterajšie hydraulické a statické parametre vedení.

Pri našej činnosti používame najmodernejšie zariadenia – priemyselné kamery, roboty s diaľkovým ovládaním a pod.

Filozofiou našej spoločnosti je SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA.

Stavby vykonávame komplexne, t.j. od identifikácie problému cez návrh riešenia, realizáciu opravy, zaistenie porealizačnej dokumentácie s garanciou 60 mesiacov na vykonané práce.

Taktiež kladieme veľký dôraz na bezpečnosť našich pracovníkov a zabezpečenie primeraných hygienických a sociálnych podmienok na stavbách.

Organizačná schéma: Aarsleff Hulín® s.r.o.

 

 

 

 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou