BEZISKROVÉ REZANIE OCEĽOVÝCH POTRUBÍ

Beziskrové rezanie oceľových potrubí vykonávame všade tam, kde je nebezpečenstvo výbuchu pri demontáži oceľového potrubia.

Pre samotné rezanie používame špeciálne, pre tento účel zhotovené certifikované zariadenie. Priemer beziskrovo – rezaných oceľových potrubí je od DN 60 do DN 660.

Štandardne je vykonávaný výrez kolmo na os potrubia, ale je možné vykonávať výrez do potrubia v tvare kruhu, obdĺžnika či štvorca.

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou