INSITUFORM® - HULÍN® ROHRSANIERUNGSTECHNIKEN, S.R.O. BUDE AARSLEFF HULÍN® S.R.O.

 

Aarsleff A/S bol od roku 1989 50%-ným spoločníkom Insituform GmbH v Nemecku.

Dňom 08.08.2013 sa stal Aarsleff A/S 100%-ným vlastníkom spoločnosti Insituform GmbH – týmto dňom dochádza aj k zmene názvu spoločnosti na Aarsleff Rohrsanierung GmbH.
V náväznosti na uvedené skutočnosti sa mení aj názov slovenskej spoločnosti, Insituform® - Hulín® Rohrsanierungstechniken, s.r.o. na Aarsleff Hulín® s.r.o.
Touto zmenou sa mení iba názov spoločnosti, Aarsleff Hulín® s.r.o. bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti v plnom rozsahu.
Pre našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov, ale aj pre spolupracovníkov ostávajú všetky stávajúce zmluvy a dohody v nezmenenej platnosti. 

Táto zmena neznamená pre Vás žiadne obmedzenia. Vaši doterajší kontaktní partneri, management, produktová paleta – činnosti bezvýkopových technológií, povolenia, certifikáty, technologické zariadenia, stroje a technika, zostávajú bezo zmeny pod novým názvom a aj pre budúcnosť sú garantom výkonov v najvyššej kvalite.
Pokiaľ máte v súvislosti s touto zmenou nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na doterajších telefónnych číslach resp. e-mailoch.

 

Kompletné riešenie opráv a rekonštrukcií kanalizačných potrubí
Kompletné riešenie tlakových potrubí (voda, plyn)
Kompletné riešenie tlakových potrubí
 
Vyčistenie potrubia a jeho diagnostika kamerou